Nefes

 Doğru Nefes almak bedenimizin sağlıklı kalması ve ihtiyaç duyduğu oksijenin alınması için çok önemlidir. Yeterli oksijen iç organların, hormon salgılayan bezlerin, sinir sisteminin ve beynin çalışması için şarttır. Yaşlanmanın en belirgin sebebi hücrelerin yetersiz oksijen almasıdır. Düzgün ve yeterli nefes alamayanlar kendilerini sürekli yorgun ve depresif hissediyor, uyku düzenlerinde sorun yaşıyorlar. Aynı döngüde kalmaları bağışıklık sistemlerini zayıflatıyor. Canlı olmanın ve genç kalmanın en önemli şartı temiz kan dolaşımıdır. Bunu sağlamanın en önemli yolu da doğru nefes alarak organlanmızın beslenmelerini sağlayıp, hücrelerimizin verimliliğini arttırmaktır.

Nefesin yararları 3 ana başlık aşamasında anlatılabilir.

 1. Aşama – FiZiKSEL
 • Nefes alışkanlığı ve yaşama nasıI yansıdığı hakkında bilgi ve farkındalık sağlar.
 • Bedeni atık ve toksinlerden arındırıp daha hafif hissettirir.
 • Beden daha canlı, dinamik, dengeli, güçlü ve enerjiktir.
 • Kanda oksijen oranının artmasını sağlar.
 • Oksijen oranının artması ile hücre yenilenmesi hızlanır.
 • Hücre yenilenmesi otomatik olarak güçlü bağışıklık sistemini yaratır.
 1. Aşama – ZiHiNSEL & DUYGUSAL
 • Zihin, koşulların kalkması ile durgunlaşıp netliğe kavuşur.
 • Zihnin, negatif düşünce sisteminin pozitife geri dönüşü gerçekleşir.
 • Bilinçaltı temizliği ile bastırılmış duygulardan arınma yaşanır.
 • Geçmişte yaşanan olumsuz duyguların etkileri hücre hafızasından silinir.
 • Doğum travması, hastalık travması, cinsel travma, ebeveyn ve/veya otorite ile ilgili

  travmalar, ölüm travması, doğal felaketlerle ilgili travmalar gibi bir çok stres

  bozukluğu durumlarında yararlılık gösterir.

 • Sevgi anlayışında derinlik, hoşgörü ve açılım sağlar
 1. Aşama – FARKINDALIK
 • Algıda değişim ile farklı bakış açılarından bakabilme gelişir.
 • Çekim alanının açılması, genişlemesi gerçekleşir.
 • Bilinç düzeyindeki artış yüksek seviyede gerçekleşmelere açılım sağlar.
 • Yaratıcı güce açılımla limitsiz yaratıcılık artar.
 • An’da kalma deneyimleri artar. Yaşama denge ve huzur gelir.
 • Olanı olduğu gibi kabullenme teslimiyeti deneyimlenir.
 • Arzuladıklarımızda gerçek tatmin yaşanır.
 • Hissedilen tatmin sonucu yaşama doğal neşe gelir.

Doğru Nefese en çok kimin ihtiyacı var?

Doğru ve yeterli nefes alamayan herkesin ihtiyacı var. Yoğun stres ve çaba içinde yaşayanların ihtiyaçları daha da önceliklidir. Kişi bu ihtiyacının farkına varması için yaşamını gözlemlemesi gerekir. Yaşamında yeterli olmayan, doğru gitmeyen ve zorlandığı ne varsa çözümü yanlış nefes alışkanlığıdır. Doğru ve yeterli nefes alınmaya başlandığı andan itibaren yaşamda değişim ve dönüşümler başlıyor.  

Nefes alışkanlığınızı dönüştürün, yaşamınız dönüşsün…

Nefes alışkanlığımızı dönüştürmek bize ne kazandırır? Ulaşmak istediğimiz hedeflere ulaşırken nasıl nefes aldığımızın bir önemi var mıdır?

Yaşam standardımız bizi çevreleyen tüm değişkenlerin kalitesine bağlıdır ve “doğru nefes” almak bu değişkenlerin en başında yer alan en güçlü değerdir. Nefes bize, istediğimizi elde etmeye çabalamak yerine istediğimizi nasıl yaratacağımızı öğretir.

Günümüz yaşam koşullarında doğru nefes almak her zamankinden daha da önemli hâle geldi. Zamanın ve koşulların yaşamımızı yönettiği günlük koşuşturma içinde nefesimizi tüketiyoruz; çünkü nefes kapasitemizi doğru kullanmayarak atıl bırakıyoruz. Günlük yaşamımızda sık sık dolayısıyla yaşamımız boyunca hep şunu yapıyoruz: Bize zor gelen, bizi altüst eden durumlarla karşılaşıyor ve bunlar karşısında güçlü durup ayakta kalabilmek adına duygularımızı bastırıyoruz. Duygu bastırmanın ise nefesimizi tutmaya yani yaşam enerjimizi yok etmeye mal olduğunun farkına varamıyoruz. Böylece nefesimizi ve dolayısıyla yaşam enerjimizi tüketiyoruz.

Doğru nefes; zorluklar karşısında dingin ve olgun olmamızı, tepki yerine yanıt vermemizi sağlar. Çocukluğumuzdan beri aynı tepkileri verip farklı sonuçlar umduğumuz bir döngüden kurtulup anın içinde doğru yanıtı bulmak ve sunmak, nefesine kavuşmuş bir zihin-bedenin mucizesidir. Doğru nefes alıp verme ile kavuşulan “açık nefes”, olana panik ve direnç ile tepki vermek yerine, olanı olduğu hâliyle görebilme ve yeni bir olasılık yaratabilme becerisini kazandırır.